O mně

Viliam Béreš je zapálený muzikant, spolupracující s mnoha orchestry. Jeho úpravy a zvláště jeho skladby se stále častěji objevují v programech dechových orchestrů nejen u nás, ale i v zahraničí. V roce 1993 získal jako skladatel první místo v prestižní soutěži Polka Fest. Často působí jako hudební režisér a komponuje neustále nové skladby. Jako dirigent ÚH AČR se úspěšně podílel na vysoké odborné úrovni tohoto orchestru. Velice dobře instrumentuje pro dechový orchestr i náročné skladby koncertního repertoáru.

Narodil se 22. 2. 1960 v Kadani nedaleko lázeňského města Karlovy Vary. O hudbu se začal zajímat už v raném mládí. V té době byl jeho učitelem Jaroslav Cirgl. Po ukončení základního vzdělání se stal posluchačem Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem, kde studoval hru na pozoun a tenor. Po jejím ukončení působil jako výkonný hudebník u Posádkové hudby Tábor. V tomto období se seznamuje s jihočeským folklorem, který na něho velice zapůsobil. Začíná upravovat lidové písně pro různé orchestry. Postupně se stále zdokonaluje v instrumentaci pro dechový orchestr a projevuje zájem o další vzdělání. Studuje na Konzervatoři hudby v Praze, obor dirigování, s velkým úspěchem.

V roce 1978 se stává dirigentem Posádkové hudby Tábor a o rok později jejím šéfem. V roce 1992 nastupuje do funkce velitele – hlavního dirigenta Posádkové hudby Praha. V následujícím roce se zúčastnil výběrového řízení Ústřední hudby AČR a byl zde velice úspěšný. Stal se zástupcem velitele Ústřední hudby AČR a jejím dirigentem. V roce 1999 převzal funkci hlavního velitele a dirigenta Ústřední hudby AČR, kde se podílel na koncepci a rozšiřování repertoáru pro koncertní činnost Ústřední hudby AČR. V té době využíval svých služebních i osobních kontaktů a neúnavně se snažil odvrátit záměr rušení vojenských hudeb. V rámci reorganizace nakonec po neúnavném boji o záchranu hudeb požádal o přeložení do zálohy k 30. září 2008.

V tomto období se vrací do svého rodného kraje a zapojuje se do pedagogického procesu a věnuje se výchově mladých začínajících umělců, které dokáže náležitě motivovat i nadchnout díky svým bohatým zkušenostem. Souběžně zakládá vlastní hudební agenturu a vytváří poloprofesionální orchestry, kde nachází uplatnění výborní hudebníci z regionu, absolventi hudebních konzervatoří a nejlepší žáci základních uměleckých škol. V oblasti lidové vzniká dechový orchestr „Veselí muzikanti“ a v menším obsazení „Veselá krušnohorská muzika“. V oblasti taneční hudby vzniká taneční orchestr „Chilli Band“ a pro využití při slavnostních příležitostech vznikl „Klášterecký Brass Band“ a „ Žesťový septet“. Pro velký zájem skladeb, především v oblasti lidové založil malé hudební vydavatelství pouze vlastních skladeb.